Ürün Filtreleme Ürün Filtreleme

Modemler

Modulator-Demodulator kelimelerinin kısaltmasıdır MODEM. Yani verileri ses sinyallerine ses sinyallerini verilere dönüştürebilen cihaz. Bilgisayarın işlediği verileri telefon hattı üzerinde taşımak için onları ses sinyallerine çevirmek gerekir.Bu sinyalleri telefon hattı aracılığı ile karşidaki bilgisayara ilettiğimizde, karşıdaki alıcı bilgisayar bu ses sinyallerini kullanabileceği verilere dönüştürebilmelidir. Bilgisayarların telefon hatları üzerinden iletişim kurabilmeleri için verileri alıp ses sinyallerine (MOdülasyon) çeviren ve telefon hattından aldığı ses sinyallerini yine verilere (DEModülasyon) dönüştürebilen bir cihaza ihtiyaç vardır. Bu işlemleri gerçekleştirebilen cihazlara yaptıkları modulasyon-demodülasyon işlemi nedeni ile MODEM adı verilmiştir.

Router ise kısaca bir çok bilgisayarı aynı ağa bağlamaya yarayan bir kutudur. Router’ın Internet erişimi sağlaması için bir modem’e bağlı olması gerekir. Bu yüzden bir çok router’ın üzerinde modem’e bağlantı sağlama görevini üstlenen özel bir ethernet yuvası bulunur.

Router, ağa bağlı her bilgisayara bir IP numarası atasa da bu numara yerel ağ için geçerlidir. O ağa bağlı tüm bilgisayarlar Internete modem üzerindeki IP numarasından çıkarlar.

Günümüzün modemleri router içerisine modem konulmuş Router/Modem ürünleridir. Eskiden üzerinde sadece kablo girişi bulunan bu ürünler sonradan kablosuz ürünlerin çoğalmasıyla beraber kablosuz bağlantı desteği de vermeye başladılar. Bu “kablosuz router”ların üzerlerinde genelde bir yada iki anten bulunur ve bu sayede kapsama alanları genişler ve sinyal güçleri artar.

Sitemizde Billion markalı ADSL ve VDSL modemleri bulabilirsiniz