SIP Telefon

SIP (Session Initiation Protocol - Oturum Başlatma Protokolü) İnternet merkezli çoğul ortam iletişim mimarisinin temelini oluşturmaktadır. SIP, haberleşmek isteyen kişiler için IP ağları üzerinden oturumlar açar. Bu kapsamda, bir oturum, IP ağı üzerinden iki veya daha fazla kişi arasındaki etkileşimli bir iletişimdir. Bu basit bir iki yönlü telefon çağrısı, anında mesaj alışverişi veya işbirliği yapılan çoğul ortam konferans oturumu olabilir. SIP IETF (Internet Engineering Task Force - İnternet Mühendislik Görev Gücü) tarafından standartlaştırılan bir Web değerler dizisi protokolüdür. İki büyük İnternet protokolü olan HTTP (World Wide Web) ve SMTP (e-posta) ile benzerlikler taşımaktadır, zira haberleşmek isteyen kişileri temsil etmek için simgesel adresler kullanmaktadır.

SIP; ses ile zenginleştirilmiş e-ticaret, Web sayfası tıkla-çevir, arkadaş listeleri ile anında mesajlaşma ve çok daha fazla özellik ile tümleşik ses ve çoğul ortam servislerini desteklemektedir. SIP oturum yönetimi cihazlar arasında değil, kişiler arasında IP temelli doğal iletişimin desteklenmesinin anahtarıdır. SIP kullanarak, ayrı bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar ve el cihazları vasıtası ile medya içeriği ve katılımcı sayısından bağımsız olarak kullanıcılar birbirlerini bulabilir ve temasa geçebilirler.

SIP telefonlar şu avantajları sunar;

İsim dönüşümü ve kullanıcı konumu – Birbirlerinin cihaz adreslerinin veya fiziksel konumlarının ayrıntılarını bilmeden kişilerin birbirlerini bulmasına olanak sağlar.

Ortam görüşmesi – Bir oturumdaki tüm katılımcıların ortak medya ve ilgili teknoloji ayrıntıları üzerinde anlaşmasını sağlayan görüşmeleri yürütür – ses, video, işitsel, anında mesajlaşma, uygulama veri alışverişi ya da bunlardan herhangi birinin birleşimi.

Oturum katılımcı yönetimi – Katılımcıların eklenmesini, çıkartılmasını ya da aktarılmasını yönetir.

Oturum özellik değişiklikleri – Oturum yürümekte iken, oturumda kullanılan ortamın değişimine izin verir.

Sitemizde Fanvil, Akuvox, Polycom, Yealink, AudioCodes, Cisco, Digium, Snom ve Escene markalı SIP telefonları bulablirsiniz.